Tillväxt och miljö

Publikationsdatum:
2003-09-18
Språk:
Svenska
Författare:
Mats Segnestam
Beskrivning:
De förenklade uppfattningarna har alldeles för lätt att bli sanningar. Att ekonomisk tillväxt i traditionell bemärkelse mätt med ett ytligt BNP-mått skulle vara hela svaret på fattigdoms- och utvecklingsproblem hör till dessa förlegade, felaktiga "sanningar"

PDF image

Nedladdning:
369,43 KB