Kaliningrad

Publikationsdatum:
2003-09-23
Språk:
Svenska
Författare:
Anna Rosendahl
Beskrivning:
Landfaktablad om Kaliningrad, en region i Ryssland som Sida Prioriterar. Bladet informerar om vad Sida gör i regionen.

PDF image

Nedladdning:
154,11 KB