Kaliningrad

Publikationsdatum:
2003-09-23
Språk:
Engelska
Författare:
Anna Rosendahl
Beskrivning:
Landfaktablad om Kaliningrad, en region i Ryssland som Sida Prioriterar. Bladet informerar om vad Sida gör i regionen.

PDF image

Nedladdning:
424,36 KB