Polska Ekofonden

Publikationsdatum:
2003-09-23
Språk:
Svenska
Författare:
Mats Sundgren
Beskrivning:
Dokumentet beskriver hur den polska Ekofonden arbetar och det svenska stödet till den. Genom Ekofonden byter Polen en del av sina utlandsskulder mot investeringar i miljö.

PDF image

Nedladdning:
151,97 KB