Marknad - på de fattigas villkor. Sidas stöd till privatsektorutveckling - en introduktion

Publikationsdatum:
2003-09-29
Språk:
Svenska
Författare:
David Isaksson
Beskrivning:
Denna broschyr är en populärversion av Sidas rapport "Making Markets Work for the Poor - Challenges to Sida's Support to Private Sector Development". Den beskriver kortfattat syfte och principer bakom Sidas stöd till privatsektorutveckling samt hur detta arbete är kopplat till Sidas övergripande mål, dvs fattigdomsreducering.

PDF image