Ökad tillväxt gör världen rikare - broschyr

Publikationsdatum:
2003-10-08
Språk:
Svenska
Författarna:
Annika Otter , Lars Tallert , Magnus Rosshagen , Sara Lindblom , Anna lindholm
Beskrivning:
Tolv projekt som exemplifierar hur svenskt utvecklingssamarbete bidrar till ökad tillväxt och minskad fattigdom.

PDF image