Informationsteknologi (ICT) för utveckling

Publikationsdatum:
2003-10-15
Språk:
Svenska
Författare:
Ageta Sundgren
Beskrivning:
Publikationen beskriver Sidas stöd till utveckling av Informationsteknologi i samarbetsländerna. Här finns information om prioriterade områden och former för arbetet.

PDF image