Conflict Management in Latin America, Experience from Swedish Development Cooperation

Publikationsdatum:
2003-10-16
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Denna skrift presenterar Sveriges insatser för fredlig konflikthantering i Centralamerika, liksom vad som idag görs för att främja en framtida fredsprocess i Colombia. Syftet är att lyfta fram lärdomar om hur Sverige som aktör kunnat bidra till fred och demokratisk utveckling.

PDF image