Sidas bidrag till rapport till FN:s kommitté för Barnets rättigheter för perioden 1997-2001

Publikationsdatum:
2003-10-21
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Det här är Sidas rapport till Utrikesdepartementet med exempel på hur man arbetat för att stödja samarbetsländer att tillgodose barnets rättigheter från 19972001. Delar av det här materialet kommer att ingå i Socialdepartementets rapportering till FN:s Kommittée för barnets rättigheter under hösten år 2002. Rapporten ger inte anspråk av att innehålla allt som gjorts utan redovisar exempel på stöd och metodutvecklingsarbete som pågått sedan 1997.

PDF image