Mikrofinans - litet lån lönar sig

Publikationsdatum:
2003-10-23
Språk:
Svenska
Författare:
Agneta Sundgren
Beskrivning:
Mikrofinansiering är en benämning på olika metoder att ge fattiga människor tillgång till finansiella tjänster. I dokumentet beskrivs bakgrund, dagens situation och Sidas vision för framtiden vad gäller mikrokreditlösningar.

PDF image

Nedladdning:
419,81 KB