Systemrevision av Afrikagrupperna

43042

Publikationsdatum:
2003-11-11
Serie:
Systemrevisioner/Kapacitetsstudier
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Inom ramen för Sidas kontroll av biståndsmedel genomför Sida regelbundet systemrevisioner av de organisationer som Sida har ramavtal med. Systemrevisionen analyserar hur en organisation arbetar genom att granska rutiner och system inom organisationen. Denna systemrevision genomfördes under 2003.

PDF image

Nedladdning:
499,6 KB