Sidas utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika. Kommenterad statistik 1998-2001

Publikationsdatum:
2003-11-18
Språk:
Svenska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Sidas utvecklingssamarbete med MENA-regionen/Sidas utvecklingssamarbete med Västbanken och Gaza/Infrastruktur och ekonomiskt samarbete/Internationella kurser/Samverkan med ensk. org., humanitärt bistånd och konflikthantering/Demokrati och social utveckling/Forskningssamarbete/Linnaeus-Palme programmet/Minor Field Studies i MENA-regionen.

PDF image