Sidas policy för kreditfinansierat utvecklingssamarbete

Publikationsdatum:
2003-11-18
Språk:
Svenska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Syftet med denna policy är att ge ledning för Sidas kreditgivning, i form av riktlinjer för bedömning och prioritering av länder och projekt, samt för vilka villkor som ska tillämpas i olika fall.

PDF image