En samlad ansats för att uppfylla utvecklingsdimensionen i Doha-deklarationen -förslag till svenskt agerande

Publikationsdatum:
2003-12-02
Språk:
Svenska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Sverige bör arbeta för att exportsubventionerna på jordbruksprodukter försvinner, att jordbruksstöden sänks och att tulltopparna kapas, d.v.s. de extra höga tullarna på enstaka varor. Det är några rekommendationer som presenteras i en rapport från Sida och Kommerskollegium som tagits fram på uppdrag av regeringen. Rapporten går igenom alla de prioriterade åtgärder som förhandlades fram på WTOs ministermöte i Doha för att se hur utvecklingsländernas intressen kan stärkas område för område.

PDF image