Migranter på den internationella arbetsmarknaden: Globaliseringens förbisedda hjältar

Sida Studies n. 9

Publikationsdatum:
2003-12-03
Serie:
Sida Studies
Språk:
Svenska
Författare:
Bhargari Ramamurthy
Beskrivning:
Ingår i Sida Studies-serien. Arbetskraftsinvandringens betydelse för den industrialiserade världen är en het fråga. Den andra sidan av myntet - konsekvenserna av emigration för ursprungslandet - står ofta utanför debatten. Rapporten ger en internationell överblick av hur migrationen påverkar ekonomin i emigranternas ursprungsländer. Den diskuterar vad kompetensförlusten leder till i de fattiga länderna och belyser de penningflöden som strömmar tillbaka till ursprungsländerna. En engelsk version av denna studie finns med följande artikelnummer: SIDA2899en

PDF image