Stipendie- och bidragskatalogen 2007

Publikationsdatum:
2003-12-15
Språk:
Svenska
Författare:
Den Globala Skolan
Beskrivning:
Den här sammanställningen är gjord för att underlätta för elever och lärare i grundskola och gymnasieskola att hitta bidrag och stipendier för att möjliggöra ett ökat internationaliserande i undervisningen.

PDF image