Kulturarv och biståndspolitik

Publikationsdatum:
2004-01-08
Språk:
Svenska
Författare:
Bengt O.H Johansson
Beskrivning:
En sammanställning av svenska regelverk och internationella deklarationer och konventioner av betydelse för kulturmiljöer i internationellt utvecklingssamarbete.

PDF image

Nedladdning:
1,01 MB