Sidafinansierade personalinsatser via enskilda organisationer

Publikationsdatum:
2004-01-08
Språk:
Svenska
Författarna:
Lennart Peck , Mats Forsberg
Beskrivning:
Projektet "Översyn av personal i utvecklingssamarbete" syftar bland annat till att identifiera framtida utmaningar och att utforma ett gemensamt förhållningssätt för personalinsatser. Som ett led i projektet har Sida/SEKA beställt en kartläggning som skall ge en bild av omfattningen av personal i fält, vilka kategorier som finns samt kostnader för dessa och utnyttjat Sidaanslag. Kartläggningen avser år 2002 och studien är rent beskrivande. Den omfattar personal av alla nationaliteter, såväl svenskar som personer från samarbetslandet och tredje land där den svenska organisationen är arbetsgivare och personen finansieras, helt eller delvis, med Sidabidrag.

PDF image