Trender i det civila samhället i Sverige

Publikationsdatum:
2004-01-22
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Sida har låtit genomföra ett antal studier som skall fokusera på olika aspekter av svenska folkrörelsers biståndverksamhet och deras roll i det civila samhället. Ämnet studeras dels ur ett historiskt perspektiv och dels med tanke på den alltmer ökande globaliseringen och den förändring av organisationernas roller och former för att generera bidrag, som gradvis sker. Dessa studier skall mynna ut i en analys som skall ligga till grund för Sidas förslag till utformning av urvalskriterier.

PDF image