Ett demokrati- och rättighetsperspektiv i svenskt utvecklingssamarbete

Publikationsdatum:
2004-01-22
Språk:
Svenska
Författare:
Foreign Ministry/Sida
Beskrivning:
Målet att höja de fattiga folkens levnadsnivå kan lättare uppnås genom att arbeta utifrån ett demokrati- och människorättsperspektiv. Perspektivet tillför ett särskilt värde till utvecklingssamarbetet genom att sätta den enskilda människan i centrum. Perspektivet kan också göra samarbetet mer effektivt genom att bidra till att identifiera diskriminerade människor samt de maktstrukturer i samhället som påverkar fattiga människors liv. Genom detta perspektiv kan vi uppnå en bättre och mer kvalificerad förståelse för fattiga människors levnadsförhållanden samt samarbetslandets utveckling.

PDF image