Anvisningar för stöd till MR- och demokratiprojekt på Västa Balkan

Publikationsdatum:
2004-02-13
Språk:
Svenska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Detta dokument återspeglar Sidas syn på situationen rörande mänskliga rättigheter och demokrati på Västra Balkan (Kroatien, FR Jugoslavien med Kosovo, Bosnien-Hercegovina, Makedonien och Albanien). Tillsammans med de allmänna riktlinjer som finns att läsa i relevanta bakgrundsdokument skall anvisningarna därmed fungera som vägledande dokument för alla organisationer och andra samarbetspartners som med Sidas medel genomför MR- och demokratiprojekt i regionen.

PDF image