Performing Arts

Publikationsdatum:
2004-02-16
Språk:
Engelska
Författare:
Pressart
Beskrivning:
Faktablad om kulturfonder som informerar om ett antal projekt gällande scenkonst och kulturfonder i ett antal länder/regioner som kultur- och medieenheten handlägger.

PDF image

Nedladdning:
172,23 KB