EUs utvecklingssamarbete

Publikationsdatum:
2004-03-08
Språk:
Svenska
Författare:
Eva Nauckhoff
Beskrivning:
I denna översiktliga rapport beskrivs EUs utvecklingssamarbete. Avsikten är att ge en sammanhållen bild av EUs stöd till utvecklingsländerna, biståndets historia, organisation, storlek, innehåll, problem och kommissionens förslag till lösningar. Redogörelsen tar också upp den svenska synen på hur EUs utvecklingssamarbete kan reformeras.

PDF image

Nedladdning:
373,6 KB