Dialogue Perspectives in Programme Support Evaluations

Publikationsdatum:
2004-03-08
Språk:
Engelska
Författarna:
Olle Wiklund , Klas Palm
Beskrivning:
Kommunikationsaspekter i utvärderingar av programstöd.

PDF image