Dialogperspektiv i utvärderingar av programstöd

Publikationsdatum:
2004-03-08
Språk:
Svenska
Författarna:
Olle Wiklund , Klas Palm
Beskrivning:
Kommunikationsaspekter i utvärderingar av programstöd.

PDF image