Revisionsplan för internrevisionen vid Sida.

Verksamhetsåret 2004

Publikationsdatum:
2004-03-18
Språk:
Svenska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Planerade granskningsinsatser och övriga uppgifter för Sidas internrevision under verksamhetsåret 2004.

PDF image