A Sea of Changes - Cooperation Between the Baltic States and Sweden

Publikationsdatum:
2004-03-23
Serie:
Health Division Document
Språk:
Engelska
Beskrivning:
De baltiska ländernas frigörelsekamp i slutet av 80-talet öppnade dörren för ett aldrig tidigare skådat internationellt engagemang i Sverige. Ur den första tidens akuta hjälparbete växte ett brett samarbete fram som kom att omfatta stora delar av det svenska samhället. I boken Baltikum-Sverige Möten över havet som ges ut av Sida skildras denna viktiga nutidshistoria. I reportage, tillbakablickar, personporträtt och faktatexter möter vi många av dem som varit engagerade. Boken är ett värdefullt dokument om en tid då stora omvälvningar skedde, både för dem som var med då och för dagens unga som växt upp efter Sovjetunionens fall. Denna bok finns att köpa till en kostnad av 60kr + porto. Vid beställning av 5 ex blir priset totalt 125kr + porto, vid 10 ex 175kr + porto.

PDF image