Kuba årsrapport 2003

Publikationsdatum:
2004-04-01
Språk:
Svenska
Författare:
Sveriges ambassad Havanna
Beskrivning:
Rapporten ger en överblick över de beslut och riktlinjer som styr utvecklingssamarbetet samt Sidas verksamhet vad gäller Kuba 2003. I motsvarande rapport för 2001 finns en mer utförlig historisk tillbakablick över det svenska biståndets utveckling på Kuba.

PDF image

Nedladdning:
501 KB