Internrevisionens årsrapport

Verksamhetsåret 2002

Publikationsdatum:
2004-04-20
Språk:
Svenska
Författarna:
Sekretariatet för utvärdering , intern revision
Beskrivning:
Internrevisionen (IR) har under år 2002 avlämnat tre revisionsrapporter, slutfört två granskningar vilkaavrapporteras till Sida under januari/februari år 2003, påbörjat fyra nya granskningar samt stött Sidasavdelningar med rådgivning.  

PDF image

Nedladdning:
73,76 KB