Revisionshandledning

För enskilda organisationer och deras revisorer - Maj 2004

Publikationsdatum:
2004-05-19
Serie:
POM Working Paper
Språk:
Svenska
Författare:
EO-Enheten
Beskrivning:
I revisionshandledningen finns förtydliganden till innehållet om revision i Allmänna villkor för Sidas bidrag till svenska enskilda organisationer och de tillhörande revisionsinstruktionerna. Handledningen syftar till att tydliggöra de krav som ställs i Sidas Allmänna villkor. Handledningen innehåller tre avdelningar: 1. En avdelning riktar sig till enskilda organisationer och förtydligar kraven på deras arbete med revision och ger stöd i det arbetet. 2. En avdelning riktar sig till kvalificerade revisorer med uppdrag i enskilda organisationer. 3. En avdelninge riktar sig till förtroendevalda revisorer med uppdrag i enskilda organisationer.

PDF image

Nedladdning:
230,98 KB