Barnrättsperspektivet konkretiserat

Svar på uppdrag i regleringsbrev till Sida 2003

Publikationsdatum:
2004-06-16
Språk:
Svenska
Författare:
DESO/DESA
Beskrivning:
Sida har alltid sett barn som en viktig målgrupp, framför allt i hälso- och utbildningsinsatser. Med FNs konvention om barnets rättigheter och med regeringens program håller emellertid ett nytt synsätt på att växa fram. Ett barnrättsperspektiv behöver därför integreras i alla Sidas program. Skriften beskriver på vilka olika sätt Sida har arbetat med barnets rättigheter och ger exempel på vad Sida har åstadkommit.

PDF image

Nedladdning:
229,26 KB