Policy and Geographical Aspects of Development, Resource Utilisation and Environment Protection in Marine a Coastal Areas

The Sida Marine and Coastal Zone Initiative

Publikationsdatum:
2004-07-05
Serie:
Publications on Water Resources
Språk:
Engelska
Författare:
Magnus Torell
Beskrivning:
Denna studie ingår som en del i förarbetet för Sidas Marina initiativ. Studien ger en beskrivning av möjligheter och problem relaterade till hållbar utveckling och förvaltning av naturresurser i marina miljöer och kustområden ur ett policy och samhällsgeografiskt perspektiv. Studien belyser erfarenheter relaterade till utvecklingen inom förvaltning av resurser i hav och kustområden. Rekommendationer för framtida stöd inom detta område ges.

PDF image