Sidas arbete med SRHR 1994-2003

Publikationsdatum:
2004-07-07
Serie:
Health Division Document
Serienummer:
2004:2
Språk:
Engelska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Rapporten är en sammanfattning av Sidas utvärdering av Sidas arbete med Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter under perioden 1994 - 2003. Den analyserar hur Sida påverkats av och hur Sida bidragit till att omsätta den handlingsplan som formulerades vid FNs internationella konferens om befolkning och utveckling (ICPD) i Kairo 1994.En övergripande slutsats i utvärderingen är att Sida och Sverige haft en viktig internationell roll. Genom en progressiv inställning och genom att man konsekvent har hållit fast vid att sexuell och reproduktiv hälsa ska ses ur ett rättighetsperspektiv har Sverige och Sida påverkat omvärlden positivt.

PDF image

Nedladdning:
178,31 KB