Delårsrapport januari-juni 2004

Publikationsdatum:
2004-08-16
Språk:
Svenska
Författare:
EVU/Ekonomi
Beskrivning:
Sidas delårsrapport består av resultaträkning inklusive prognosutfall, balansräkning, anslagsredovisning, notförteckning samt kommentarer till delårsrapporten för perioden januari-juni.

PDF image

Nedladdning:
181,93 KB