Mali Sida Country Report 2003 Landrapport 2003

Publikationsdatum:
2004-08-24
Språk:
Svenska
Författare:
Sektionskontoret i Bamako Mali
Beskrivning:
Årlig landrapport. Strategiska frågor och utvecklingstrender i landet såsom fattigdomssituationen, den makroekonomiska utvecklingen, politiska utvecklingen, utvecklingssamarbetet och partnerskap/givarsamordning. En beskrivning av det svenska utvecklingssamarbetet med strategiska bedömningar och överväganden.

PDF image