DemoÖst-programmet - svenska demonstrationsanläggningar i Östersjöregionen inom energi- och miljöteknik

Publikationsdatum:
2004-09-21
Serie:
Sida Evaluation
Serienummer:
2004:19
Språk:
Svenska
Författarna:
Jenny Andersson , Mikael Kullman , Torbjörn Ramberg
Beskrivning:
- DemoÖst har haft ett stort marknadsföringsvärde för de svenska företag som genomfört projekt med DemoÖst-stöd. - Involverade parter köpare, säljare och lokala myndigheter ser programmet som jämförelsevis mycket enkelt att arbeta med, begränsad byråkrati och klara besked. - Den administrativa kostnaden för hanteringen av programmet är högre än budgeterat.

PDF image