Marina Initiativet

Publikationsdatum:
2004-09-24
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Broschyren presenterar Sidas Marina Initiativ. Den tar upp betydelsen av de oceana och kustnära ekosystems betydelse för fattiga människor och ger en kortfattad analys av bakomliggande sociala och ekonomiska orsaker till den pågående förstöreslen av dessa viktiga ekosystem. Förslag till åtgärder för att råda bot på den nuvarande situationen ges liksom en presentation av de olika typer av stöd som Sida ger genom ett antal samarbetsorganisationer.

PDF image

Nedladdning:
286,71 KB