Mindre aids. Mer utveckling. 10 exempel på hur vi kan hejda hiv/aids och minska fattigdomen

Publikationsdatum:
2004-09-24
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Hiv är ett virus som bryter ned motståndskraften, hos både enskilda människor och hela länder. Det måste attackeras på samma sätt som det drabbar på alla områden och nivåer. Det är den svenska strategin i kampen mot hiv/aids i världen. Nu flerdubblar Sida insatserna mot hiv/aids. Det är Sveriges sätt att bidra till att förverkliga FN:s millenniemål att hejda spridningen av hiv/aids till 2015. I den här broschyren finns tio exempel på hur man kan hejda spridningen av hiv/aids i världen.

PDF image