Med värden och idéer som drivkraft

Rapport från seminarierna - Att utveckla ett samhälle

Publikationsdatum:
2004-09-27
Språk:
Svenska
Författare:
Dag Jonzon
Beskrivning:
Dokumentation av två halvdagsseminarier Att utveckla ett samhälle med värden och idéer som drivkraft i maj 2004, Riksdagshuset, Stockholm. Seminarierna arrangerades i samverkan mellan Sida Civil Society Center (SCSC) och de fyra kristna ramorganisationerna Diakonia, Svenska Missionsrådet, Svenska Kyrkan och PMU/Interlife samt riksdagens utrikesutskott. Första seminariet kretsade kring värderingars roll för samhällsutvecklingen. Det andra seminariet fokuserade mer på religionernas och kyrkans roll för utveckling av ett samhälle.

PDF image

Nedladdning:
166,9 KB