Attention HIV/AIDS! The role of research

Publikationsdatum:
2004-10-04
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Svenskt forskningssamarbete för utveckling samlade redan i början av 1980-talet forskare och finansierade studier vars resultat pekade mot hiv/aids. Det särskilda forskningsprogram som sedan utvecklades har från början följts av internationellt framstående forskare. Inom programmet ges långsiktigt stöd till utvalda forskningsprojekt av stor betydelse för utvecklingsländer, till exempel vaccinutveckling och studier av smittöverföring från mor till barn. Enkla och tåliga diagnostiska metoder och instrument har också utvecklats. Ett viktigt resultat av forskningssamarbetet har varit en standardhöjning av ländernas egen forskningskapacitet, vilken har gjort egna kliniska försök med nya droger och vaccin möjliga.

PDF image