Ryssland - Moskva: halvårsrapport januari-juni 2004

Publikationsdatum:
2004-10-04
Språk:
Svenska
Författare:
Kristian Lindvall
Beskrivning:
För helheten av Sidas utvecklingssamarbete med Ryssland under halvåret, jfr också motsvarande halvårsrapport från generalkonsulatet i S:t Petersburg (SIDA4208sv) om utvecklingssamarbetet med nordvästra Ryssland.

PDF image