Nordvästra Ryssland: Halvårsrapport januari-juni 2004

Publikationsdatum:
2004-10-04
Språk:
Svenska
Författare:
Ulf Bojö
Beskrivning:
För helheten av Sidas utvecklingssamarbete med Ryssland under halvåret, jfr också motsvarande halvårsrapport från ambassaden i Moskva (SIDA4207sv) om utvecklingssamarbetet med Ryssland - Moskva.

PDF image