Ett humanitärt bistånd med barnrättsperspektiv

Publikationsdatum:
2004-10-22
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Det svenska humanitära biståndet ska främja respekten för barnets rättigheter och bidra till att möte barnets samtliga behov. Detta papper beskriver det stöd som barnet har rätt till och som är nödvändigt för att möta barnens grundläggande behov i väpnade konflikter och under återuppbyggnadsskedet efter konfliktens slut. De utgör en del av en större strategi om det humanitära biståndets konfliktförebyggande roll.

PDF image