Verktyg som utvecklat den svenska resursbasen

En utvärdering av JPO- och BBE-programmen 1992-2003

Publikationsdatum:
2004-11-17
Språk:
Svenska
Författarna:
Holger Nilén , per-Ulf Nilsson , Jocke Nyberg
Beskrivning:
JPO (Junior Programme Officer) och BBE (Bilateral Biträdande Expert) är två personalkategorier och tillika två Sida-stödda program för att stärka den svenska resursbasen i det multilaterala och bilaterala utvecklingssamarbetet. JPO- och BBE-programmen erbjuder yngre svenskar med relevant akademisk utbildning två till tre års arbete inom internationellt utvecklingssamarbete. JPO arbetar sedan programmet startade 1963 mest inom FN-systemet medan BBE, som startade 1985, är placerade på ambassader, regionala och ibland nationella organisationer och myndigheter. Syftet med programmen är identiskt: att utvidga, utbilda och öka utnyttjandet av den svenska resursbasen och öka andelen kvalificerad svensk personal i internationella organisationer. Denna utvärdering har som mål att mäta om syftena och målsättningarna med programmen uppnås. Viktigaste metodverktyget är en enkät med 31 frågor till nära 450 JPO- och BBEanställda under perioden 1992-2003. Uppnådd svarsfrekvens var för båda programmen 76 procent (82 procent BBE, 70 procent JPO.)

PDF image