Ukraina landrapport januari-juni 2004

Publikationsdatum:
2004-11-23
Språk:
Svenska
Författare:
Mirja Peterson
Beskrivning:
Beskrivning av det Sida-finansierade stödet till Ukraina. Politisk analys inför presidentvalet i november 2004. Givarsamfundet i Ukraina. Beskrivning av Sidas arbete i landet.

PDF image

Nedladdning:
172,49 KB