Vitryssland landrapport januari-juni 2004

Publikationsdatum:
2004-11-23
Språk:
Svenska
Författare:
Rolf Büchel
Beskrivning:
Beskrivning av det Sida-finansierade stödet till Vitryssland. De flesta samarbetsparter är enskilda organisationer. Viss politisk analys av läget i landet. Utrikespolitik. Relationen med Ryssland. Sidas viktigaste projektsamarbete.

PDF image