Systemrevision av SNF

Systemrevision av Svenska Naturskyddsföreningen

Publikationsdatum:
2004-11-26
Serie:
Systemrevisioner/Kapacitetsstudier
Språk:
Svenska
Författarna:
Arne Svensson , Professional Management AB
Beskrivning:
Inom ramen för Sidas kontroll av biståndsmedel genomför Sida regelbundet systemrevisioner av de olika organisationer som Sida har ramavtal med. Systemrevisionen analyserar hur en organisation arbetar genom att granska rutiner och system inom organisationen. Denna systemrevision av Svenska Naturskyddsföreningen genomfördes under 2004.

PDF image

Nedladdning:
505,71 KB