Sida's Anticorruption Regulation

Manual

Publikationsdatum:
2004-11-30
Språk:
Engelska
Författare:
Inger Axell
Beskrivning:
Denna handledning riktar sig främst till Sida-anställda och har tillkommit för att underlätta tillämpningen av Sidas Antikorruptionsregel. Den innehåller praktisk vägledning men uttrycker också Sidas förhållningssätt till korruption mer allmänt. Den betonar mer än Sidas tidigare antikorruptionsmaterial betydelsen av att se korruption som en allvarlig utvecklingsfråga.

PDF image

Nedladdning:
162,74 KB