Översyn av personal i utvecklingssamarbete

Publikationsdatum:
2004-12-01
Språk:
Svenska
Författarna:
Lena Ingelstam , Ewa Wärmegård , Alex Muigai
Beskrivning:
Skriften utgör slutrapport för projektet "Personal i utvecklingssamarbete" som pågått inom Sida/SEKA under 2003-2004. Syftet med översynen har varit att definiera målsättning och mervärde med att använda personal som metod i utvecklingssamarbetet, samt ge förslag på hur Sida ska stödja organisationerna i detta arbete. Projektgruppens uppdrag har varit att föreslå förändringar i styrdokument för EO-delposten, samt att definiera vilka behov av kapacitetsutveckling som organisationerna och deras utresande personal kan behöva mot bakgrund av dessa förändringar.

PDF image