Economic Growth

Publikationsdatum:
2005-01-11
Språk:
Engelska
Författare:
Mats Sundgren
Beskrivning:
Information about Sida's work in Moldova. Priorities sectors within Sida's work in Moldova i.e. energy, agriculture, land cadastre, dept management.

PDF image

Nedladdning:
813,15 KB